David Dalglish – Shadow Dance David Dalglish – Shadow Dance David Dalglish – Shadow Dance David Dalglish – Shadow Dance David Dalglish – Shadow Dance

June 2014

David Dalglish – Shadow Dance

  • Art Director: Francesca Leoneschi
  • Designer: Paola Berardelli
  • Digital Artist: Fabio Timpanaro
  • Author: David Dalglish
  • Publisher: Fabbri
  • Publishing Date: June 2014