Giuseppe Furno – Vetro Giuseppe Furno – Vetro

January 2013

Giuseppe Furno – Vetro

  • Art Director: Francesca Leoneschi
  • Designer: Emilio Ignozza
  • Author: Giuseppe Furno
  • Publisher: Longanesi
  • Publishing Date: January 2013
  • Genre: Fiction