Jean-Paul Didierlaurent  – Un amore di carta Jean-Paul Didierlaurent  – Un amore di carta Jean-Paul Didierlaurent  – Un amore di carta Jean-Paul Didierlaurent  – Un amore di carta

February 2015

Jean-Paul Didierlaurent – Un amore di carta

  • Art Director: Francesca Leoneschi
  • Author: Jean-Paul Didierlaurent
  • Title: Un amore di carta
  • Publisher: Rizzoli
  • Publishing Date: February 2015