Robert Karjel – Lo svedese Robert Karjel – Lo svedese Robert Karjel – Lo svedese Robert Karjel – Lo svedese Robert Karjel – Lo svedese Robert Karjel – Lo svedese Robert Karjel – Lo svedese Robert Karjel – Lo svedese Robert Karjel – Lo svedese

September 2014

Robert Karjel – Lo svedese

  • Art Director: Francesca Leoneschi
  • Designer: Giovanna Ferraris
  • Author: Robert Karjel
  • Title: Lo svedese
  • Publisher: Rizzoli
  • Publishing Date: September 2014