Shani Boianjiu – La gente come noi non ha paura Shani Boianjiu – La gente come noi non ha paura

March 2013

Shani Boianjiu – La gente come noi non ha paura

  • Art Director: Francesca Leoneschi
  • Author: Shani Boianjiu, Laura Dal Maso
  • Publisher: Rizzoli
  • Publishing Date: March 2013
  • Genre: Fiction