Vito Mancuso, Paolo Flores d’Arcais – Vito Mancuso, Paolo Flores d’Arcais – Vito Mancuso, Paolo Flores d’Arcais – Vito Mancuso, Paolo Flores d’Arcais –

March 2013

Vito Mancuso, Paolo Flores d’Arcais –

  • Art Director: Francesca Leoneschi
  • Author: Vito Mancuso, Paolo Flores d'Arcais
  • Publisher: Garzanti
  • Publishing Date: March 2013
  • Genre: Non Fiction